มะเร็งเต้านม [Breast cancer]

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจาก มะเร็งปากมดลูก โดยสามารถพบได้ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มะเร็งเต้านมนั้นสามารถพบได้ในผู้ชายเช่นกัน แต่พบในอัตราที่น้อยมาก

     ดูเหมือนว่ามะเร็งเต้านมนี้เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ผู้หญิงต่างก็กลัวกันมากที่สุด  เพราะถ้าหากเป็นแล้วในการรักษาส่วนใหญ่ก็จะตัดเต้านมทิ้งไป ซึ่งเเต้านมนั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการ คลำบริเวณเต้านมของตัวเองว่ามีก้อนแข็งๆ หรือไม่ หากพบก็ให้ไปพบแพทย์ให้ตรวจได้เลยจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที บางทีมันอาจจะไม่ได้เนื้อร้ายก็ได้

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอน แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

อายุ  : เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกับการเกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม โดยพบบ่อยในหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
กรรมพันธุ์  : ผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ รวมทั้ง ผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม ก็มีอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่สูงกว่าคนปกติด้วย
การมีบุตร  : ผู้ที่มีบุตรหลังอายุ 30 ปี รวมทั้ง หญิงที่ไม่เคยมีบุตร จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น
ประจำเดือน  : ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน 12 ปี หรือ ประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ 55 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายกว่าคนปกติ
ฮอร์โมน  : ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน อาจเกิดมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น
อาหาร  : การทานอาหารที่มีไขมันมาก เช่น เนื้อติดมัน น้ำมักจากสัตว์ เป็นต้น ถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน
บุหรี่  : เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า บุหรี่นั้นเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหลายๆ ชนิด ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบ

     สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้ก็คือ เมื่อคลำดูที่บริเวณเต้านมแล้วมีก้อนแข็งๆอยู่ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่บริเวณเต้านมด้านนอก ซึ่งเวลาที่เหามะสมที่จะตรวจคลำก้อนแข็งๆ ด้วยตัวเองคือ หลังจากที่คุณผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วประมาณ 3 วัน ซึ่งหากเราเป็นแล้วรีบหาทางรักษาโดยเร็ว ยิ่งเร็วเท่าไหรยิ่งดีกับตัวคุณ เพราะจะเพิ่มโอกาสที่จะหายได้มากขึ้นเท่านั้น ในระยะแรกๆ อาจจะไม่มีอาการเจ็บเพียงแต่จมะีก้อนเล็กๆ แข็งๆ เท่านั้น แล้วก้อนนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นเต้านมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูป ผิวหนังหยาบ มีรอยบุ๋ม รักแรบวม หัวนมแดงและคัน มีน้ำเหลืองออกมาจากหัวนม และหากก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นก็จะทำให้เจ็บมากขึ้นด้วย

     หากว่าเรามีสัญญาณอย่าที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หรือสงสัยว่าจะเป็น ก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันที ซึ่งนอกจากการตรวจด้วยตัวเองเป็นประจำแล้ว ผู้หญิงที่มีอายุ 20 - 39 ปี ควรไปพบแพทย์หรือตรวจสุขภาพอย่างน้อย ทุกๆ 3 ปี ส่วนผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปควรจะไปพบแพทย์หรือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการป้องกันไว้ก่อน

0 ความคิดเห็น: